Ovi uvjeti korištenja objavljeni su 24.05.2018. na www.adriamedia.hr. Zadnja izmjena: 20.06.2018.

I.    PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

1. U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.adriamedia.hr i svih povezanih poddomena i ostalih Internetskih stranica u vlasništvu Adria Medije Zagreb d.o.o. (dalje u tekstu: „web servisi“) te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije, audiovizualna i glazbena djela), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web servisa u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: „Uvjeti“), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe web servisa vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

2. Adria Media Zagreb d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svako doba, uključivo i pristup web servisima. Adria Media Zagreb d.o.o. pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.

3. Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

4. Web servisi zadržavaju pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

5. Ovi Opći uvjeti korištenja su važeći od trenutka njihove objave.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE WEB SERVISA

5. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisima ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

6. Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i softver zaštićeni su u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver web servisa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Adria Medije Zagreb d.o.o. Nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti novinskih članaka i fotografija o tekućim političkim, gospodarskim ili vjerskim pitanjima objavljenim u elektroničkoj publikaciji osim iznimno ukoliko se isto vrši isključivo pod sljedećim (kumulativnim) uvjetima:

 • Preneseni sadržaj ne smije biti veći od 600 znakova, bilo da se izvorni sadržaj prenosi u jednom dijelu ili na više mjesta uz obvezu poštivanja integriteta izvornog sadržaja.

 • Podaci o izvoru/porijeklu i/ili autoru sadržaja ne smiju objaviti u manjem opsegu nego što je to bilo u samom izvornom sadržaju,

 • U slučaju prijenosa sadržaja s digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojit će se direktni link koji vodi na izvorni sadržaj druge strane, a koji omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora. Isto tako, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja stajat će izdvojeni tekst: „Ovdje pročitajte izvorni tekst“ povezan direktnim linkom na sam izvorni materijal, koji se otvara u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora.

 • Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu cjelovitost, te u skladu s tim izvornom sadržaju nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost (primjerice temeljem uredničkog kraćenja ili/i autorskog slobodnog interpretiranja izvornika), kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja.

 • Ukoliko sadržaj jedne strane predstavlja ekskluzivni sadržaj ili otkriće, a upravo je takav ekskluzivni sadržaj ili otkriće iniciralo njihovu daljnju razradu, istraživanje, reportažu od druge strane potrebno je naglasiti na jasan i nedvojben način da je izvorni sadržaj određenog nakladnika predstavljao prvu obradu teme.​​

7. Usluge web servisa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena. Osobito je zabranjeno korištenja web servisa na način da se pristup istome može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranice web servisa otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.

8. Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je Adria Media Zagreb d.o.o. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane partnera, u kojem slučaju Adria Media Zagreb d.o.o. ne odgovara za kašnjenja, netočnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera. Adria Media Zagreb d.o.o. ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom uporabom i/ili zlouporabom web servisa od strane korisnika.

9. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i glazbena djela) web servisa, pridržavamo pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima.

III. SADRŽAJ KREIRAN OD STRANE KORISNIKA

11. Korištenjem web servisa korisnik prima na znanje i pristaje da je svaki sadržaj (primjerice: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, recenzije, tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) koji je učinio dostupnim na web servisima ili ga je dostavio Adria Mediji Zagreb d.o.o. podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane Adria Medije Zagreb d.o.o. na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu uključivo i tzv. „RSS feed“ a sve u skladu s ovim Uvjetima.

12. Smatra se da svaka dostava sadržaja kreiranog od strane korisnika Adria Medije Zagreb d.o.o. kao i svaka objava ili na drugi način omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web servisa predstavlja korisnikov prihvat ponude Adria Medije Zagreb d.o.o. za sklapanje pravnog posla prema uvjetima sadržanim u ovim Uvjetima, a predmet kojeg pravnog posla je ustupanje tog korisničkog sadržaja i prijenos prava na istom a u korist Adria Medije Zagreb d.o.o.

13. Svaka objava sadržaja kreiranog od strane korisnika na web servisima (bilo automatizirana ili putem ovlaštene osobe Adria Medije Zagreb d.o.o.) kao i svaka dostava Adria Mediji Zagreb d.o.o. određenog sadržaja smatra se korisnikovim prihvatom ponude Adria Medije Zagreb d.o.o. Ponuda Adria Medije Zagreb d.o.o. odnosi se na sve punoljetne osobe i odnosi se na omogućavanje objave sadržaja (kreiranog od strane samog korisnika) putem web servisa i tiskanih medija, na određeni vremenski rok, a koji sadržaj korisnik prethodno dostavi Adria Mediji Zagreb d.o.o.-u ili ga samostalno objavi/napiše ili priopći putem web servisa, a Adria Media Zagreb d.o.o. u tom slučaju stječe pravo da taj sadržaj iskorištava bez plaćanja posebne naknade (osim kada je ista izričito naglašena ili priopćena za određeni slučaj) i bez sadržajnog, prostornog i vremenskog ograničenja, osobito na način da sadržaj: koristi, prenosi, prerađuje, uređuje, objavljuje, priopćuje javnosti, adaptira, javno izvodi i/ili prikazuje, dalje emitira ili prilagođuje/reproducira putem „streaminga, „downloadinga“, „broadcasta“, „thumbnaila“ ili putem kojeg drugog medija. Smatra se da su temeljem takvog prihvata korisnik i Adria Media Zagreb d.o.o. sklopili pravni posao prema uvjetima iz ove točke.

14. Adria Media Zagreb d.o.o. će voditi računa da takav sadržaj korisnika koristi u skladu s uređivačkom politikom, na primjeren način. Pod sadržajem kreiranom od strane korisnika podrazumijevaju se osobito: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, tekstovi, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj.

15. Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja Adria Mediji Zagreb d.o.o. te da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja Adria Media Zagreb d.o.o. stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Adria Mediji Zagreb d.o.o. koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj, Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je Adria Media Zagreb d.o.o. predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da korisniku ne pripadaju prava na sadržaju.

16. Korisnik izričito prihvaća pravila komentiranja utvrđena ovim Uvjetima a vezano za svako korištenje i/ili uporabu kojeg od sadržaja web servisa, objavu sadržaja te objavu sadržaja za koju je prethodno potrebno izvršiti registraciju na web servisima, te nije dopušteno:

 1. psovanje, vrijeđanje, omalovažavanje, napad na druge korisnike,

 2. govor mržnje, diskriminacija, difamacija i izražavanje netolerancije,

 3. pisanje velikim slovima,

 4. chatanje, offtopic komentiranje,

 5. spamanje ili reklamiranje stavljanjem linkova ili na bilo koji drugi način,

 6. copy/paste cijelih tekstova s drugih portala, blogova i sl.,

 7. citiranje uvredljivih komentara ili bilo kakvih drugih komentara koji nisu dopušteni na portalu,

 8. korištenje prostačkog ili uvredljivog nadimka te nadimka u kojem je sadržano ime i prezime neke poznate osobe

 9. prozivanje administratora ili polemiziranje s administratorom na bilo koji način,

 10. pisanje drugim jezikom i pismom osim hrvatskog jezika i latiničnog pisma,

 11. upload, distribucija ili objava sadržaja pornografskog, obscenog, nametljivog ili nezakonitog karaktera,

 12. otvaranje više korisničkih računa (multinickovi)

 13. objavljivanje povlaštenih informacija, neutemeljenih procjena o kretanjima dionice/dionica, i sl.

17. Nije dozvoljeno prijeteće ili nametljivo ponašanje, namjerno ometanje diskusija umetanjem repetitivnih i/ili nesadržajnih poruka i komentara. U komunikaciji nije dozvoljeno govoriti jezikom koji diskriminira, vrijeđa druge osobito na bazi spola, religije, nacionalnosti, godina, regije, invaliditeta.

18. Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web servisima, budući da Adria Media Zagreb d.o.o. ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj iste.

19. Adria Media Zagreb d.o.o. pridržava pravo ukloniti, premjestiti i/ili urediti svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj ocjeni predstavlja kršenje ovih Uvjeta i pravila komentiranja. U slučaju teškog ili učestalog kršenja Uvjeta, web servisi pridržavaju pravo izbrisati korisnika iz arhive čime će se automatski izbrisati svi njegovi prethodni komentari.

IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

20. U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu, a sve temeljem odvojenog i informiranog pristanka na Politiku privatnosti. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

21. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

22. Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Adria Media Zagreb d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

V. OPĆENITO

23. Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu.