POLITIKA PRIVATNOSTI

Pravila su revidirana 24.4.2021.

Adria Media Zagreb d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka svojih korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Adria Media Zagreb d.o.o. obrađuje odnosno prikuplja kad se posjete njene internet stranice. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade, sve sukladno važećim propisima Republike Hrvatske i EU. Ova detaljna izjava o politici zaštite privatnosti i politici kolačića primjenjuju se na sve internet stranice u vlasništvu Adria Media Zagreb d.o.o. Story.hr, Cosmpolitan.hr, Roditelji.hr, Elle.hr, Smartlife.hr,Adrialuxurysociety.com, Odrzivahrvatska.hr

Voditelj obrade: Adria Media Zagreb d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, info@adriamedia.hr

Službenik za zaštitu podataka: Kristina Ćirić; gdpr@adriamedia.hr

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, spola, adrese, e-maila ili poštanske adrese i ,IP adrese.

Adria Media Zagreb d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke, osim u slučaju kada ste nam ih učinili dostupnima (npr. prilikom naručivanja proizvoda ili pretplate ili nekog drugog razloga), te kada je to nužno da bismo ispunili neku obavezu koja proizlazi iz važećih propisa ili ugovora ili temeljem pravnog interesa.

Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka

Adria Media Zagreb d.o.o. koristit će Vaše osobne podatke za potrebe tehničkog upravljanja internetskim stranicama, analize preferencija te dostave općih i individualiziranih ponuda, u svrhu optimizacije korisničkog sustava i osobne analize sadržaja, sve s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim i očekivanim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama. Obavještavamo Vas da je moguće da Vaše osobne podatke učinimo dostupnima i drugim društvima unutar Adria Medije Zagreb d.o.o. i klijentima, a sve s ciljem ispunjenja svrhe za koju su navedeni osobni podaci prikupljeni te s kojom Vas upoznajemo u ovoj Politici zaštite privatnosti. Također, Adria Media Zagreb d.o.o. savjetuje svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu. Usluge koje pružamo nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 16 godina.

Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)

Naše internet stranice koje posjećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjetite stranice Adria Media Zagreb d.o.o.

Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.

Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačići koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.

Kolačićima trećih strana Adria Media Zagreb d.o.o. se koristi za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Za više informacija o kolačićima i kako se koriste, posjetite našu Izjavu o kolačićima.

Newsletter, pretplata i dostava pretplatničkih tiskovina

Za slanje newsletter, pretplate i dostave pretplatničkih tiskovina vaši osobni podaci dodatno će se obrađivati, te ćete o tome biti dodatno obaviješteni kako o pravnoj osnovi po kojoj u tom iste obrađujemo tako i o vašim pravima vezanim uz zaštitu osobnih podataka. U slučaju da Vam naš Newsletter ili pretplatnički primjerci tiskovina budu dostavljeni putem naših poslovnih partnera, isti se za potrebe tih slučajeva smatraju izvršiteljima obrade. Obavještavamo Vas da naši poslovni partneri također štite sigurnost Vaših podataka odgovarajućim i najsuvremenijim tehničkim i organizacijskim mjerama. Naši poslovni partneri ne smiju koristiti navedene osobne podatke u druge svrhe, osim onih za koje smo im ih dali.

Newsletter

Ukoliko ste dali izričitu privolu za primanje Newslettera, možemo Vam poslati elektronički bilten s komercijalnim sadržajem za oglašavanje. Podatke koje ste nam dostavili kako biste se pretplatili na Newsletter koristit će se samo za slanje Newslettera. Ukoliko želite odustati od pretplate na Newsletter, to možete učiniti u bilo kojem trenutku putem opcije otkazivanja pretplate koja se nalazi u Newsletteru. U slučaju otkazivanja pretplate, osobne podatke koje smo prikupili u tu svrhu prestati ćemo obrađivati.

Prikupljene podatke pohranjujemo samo za razdoblje tijekom kojeg primate bilten i niste otkazali Vaša privolu za primanje Newslettera. Obrada podataka za primitak biltena nužna je za potrebe naših legitimnih interesa. Stoga niste obvezni dostaviti te podatke i/ili privolu na primitak biltena. Pravna osnova za primanje biltena je Vaš privola (članak 6. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka). U slučaju da niste dali privolu neće Vam biti poslan bilten.

The Rocket Science Group, LLC je naš partner u postupku slanja i primanja newslettera. Radi funkcioniranja servisa i sprečavanja zloupotrebe prikupljaju se i dijele sljedeći podaci: IP adresa, država, grad, poštanski broj, geografska širina, geografska dužina, regija, datum i vrijeme prijave na
newsletter. Spomenuti podaci se spremaju na rok od 3 godine.
Više o njihovim pravilima zaštite osobnih podataka pogledajte na:
https://mailchimp.com/legal/privacy/#4._Privacy_for_Visitors.

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp možete kontaktirati na :
Attn. Privacy Officer
privacy@mailchimp.com
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Pretplata

Usluge akvizicije, pretplate i pozivnog centra za potrebe pretplatničkog odnosa sa pretplatnicima na izdanja Adria Media Zagreb d.o.o. u ime i za račun Adria Media Zagreb d.o.o. vrši trgovačko društvo Styria medijski servisi d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, OIB: 29005509482, koje je u tom slučaju izvršitelj obrade osobnih podataka.

Web trgovina

Ukoliko se registrirate i izradite profil kupca na internet stranicama u vlasništvu Adria Media Zagreb d.o.o. ili naručujete putem naše Web trgovine, morat ćete unijeti osobne podatke u online obrasce. Podaci koje unesete i podaci koji su rezultat obrade Vaše narudžbe (poput broja i statusa narudžbe, podaci o vremenu i načinu isporuke te adresi dostave, e-mail) potrebni su za izvršenje ugovora, odnosno pružanja usluge Web trgovine. Navedene podatke ćemo pohraniti na razdoblje od 3 (tri) godine, osim onih za koje važeći zakonski propisi (pogotovo iz računovodstva) ne nalažu duže razdoblje čuvanja.

Vaši će podaci biti dostavljeni sljedećim kategorijama primatelja u navedenim slučajevima:
i) Podaci koji su potrebni radi isporuke robe bit će dostavljeni špediterima. Napominjemo kako će biti dostavljeni samo oni podaci koji su potrebni za isporuku robe;

ii) U slučaju izravne isporuke Vaši podaci mogu se koristiti u svrhu za koju smo ih dostavili. Naši poslovni partneri također štite sigurnost vaših podataka odgovarajućim i najsuvremenijim tehničkim i organizacijskim mjerama.

Također, napominjemo kako je obrada navedenih podataka potrebna radi sklapanja ugovora. Stoga, ukoliko ne dostavite navedene podatke, nećemo biti u mogućnosti sklopiti ugovor niti obraditi Vašu narudžbu.

Organizacija događanja (eventa)

Adria Media Zagreb d.o.o. prilikom organiziranja događanja (eventa) obrađuje osobne podatke sudionika događanja, a koje su sudionici učinili dostupnima društvu Adria Media Zagreb d.o.o. prilikom prijave na iste. Osobni podaci koji se obrađuju, između ostalog uključuju ime i prezime sudionika događanja te fotografiju sudionika s predmetnog događanja (eventa). Također, moguće je da fotografije s događaja (eventa) Adria Media Zagreb d.o.o. objavi na Facebook-u i svojim internet stranicama. Obrada navedenih osobnih podataka je zakonita, s obzirom da je nužna za potrebe legitimnih interesa društva Adria Media Zagreb d.o.o. Navedeni osobni podaci bit će pohranjeni u skladu s rokovima pohranjivanja navedenima u ovoj Politici zaštite privatnosti.

Sigurnost

Adria Media Zagreb d.o.o. ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenoga izdavanja. Naši zaposlenici Adria Media Zagreb d.o.o. obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se općih akata Adria Media Zagreb d.o.o. Također, Adria Media Zagreb d.o.o. koristi najsuvremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osiguralo sigurnost Vaših osobnih podataka.

Rok pohranjivanja

Pohranjujemo Vaše podatke do isteka roka od 3 (tri) godine računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Vaši podaci se u svrhe izravnog marketinga na temelju legitimnog interesa koriste do isteka roka od 3 (tri) godine računajući od isteka ugovornog odnosa, a kod podataka korisnika 3 (tri) godine nakon prikupljanja istih, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Ukoliko je prisutna privola za obradu u promidžbene svrhe koja se proteže i na razdoblje koje slijedi nakon propisanog roka, Vaše podatke pohranjujemo sve do povlačenja privole.

Prava korisnika

Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnima Adria Media Zagreb d.o.o. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite pismenim putem na adresu Adria Media Zagreb d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb, ili e-poštom na gdpr@adriamedia.hr, ili telefonski na 014444800 kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.

Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti Adria Media Zagreb d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb, ili e-poštom na gdpr@adriamedia.hr, ili telefonski na 014444800 u pisanom ili elektroničkom obliku ili usmenim putem. Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Osim prava na povlačenje privole, korisnici, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu od Adria Media Zagreb d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima internet stranica. Korisnici koji odluče da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti na jednostavan način na stranicama na kojima su se registrirali, u dnu
newslettera ili slanjem obavijesti na Adria Media Zagreb d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb, ili e-poštom na gdpr@adriamedia.hr, ili telefonski na 014444800.

Automatizirana obrada

Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju automatski prilikom pristupa internet stranicama u vlasništvu Adria Media Zagreb d.o.o.. Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti internet stranica u našem vlasništvu. Napominjemo kako korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnika i Adria Media Zagreb d.o.o., dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.

Veze s drugim stranicama

Ova izjava o politici zaštite privatnosti i politici kolačića odnosi se na sve internet stranice u vlasništu Adria Media Zagreb d.o.o. Navedene stranice mogu sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova izjava o zaštiti privatnosti i politici kolačića.

Obavijest o promjenama i kontakt

Svaka promjena naših izjava i politici zaštite privatnosti i politici kolačića bit će objavljena uz trenutnu izjavu o politici zaštite privatnosti i politici kolačića, na internet stranicama Adria Media Zagreb d.o.o. i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz izjave o politici zaštite privatnosti i politici kolačića molimo Vas da nas kontaktirate na Adria Media Zagreb d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb, ili e-poštom na gdpr@adriamedia.hr, ili telefonski na 014444800.