Branimir Ceboci
Direktor prodaje medijskih rješenja
(print, digital, eventi)
Tel: +385 (0)1 4444 843
print digital event
Darija Božajić
Voditeljica prodaje medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 833
Matija Vučković
Voditelj prodaje digitalnih medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 837
Andrea Bolješić
Senior brand manager
Tel: +385 (0)1 4444 983
Jasminka Čorba
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 978
Nikolina Ladišić
Specijalist prodaje digitalnih medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 831
Iva Šego
Brand manager
Tel: +385 (0)1 4444 985
Aleksandra Golubović
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 832
Martina Družinec
Specijalistica native sadržaja
Tel: +385 (0)1 4444 874
Maja Matijaca 
Brand manager
e-mail: m.matijaca@adriamedia.hr
Danijela Kušen
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 835
Sanja Lazić
Specijalist prodaje digitalnih medijskih rješenja
Marina Živković
Brand manager
Tel: +385 (0)1 4444 993
Claudia Poletto
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 834
Zrinka Borak-Krmar
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 838
Željka Radetić
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Blanka Šimundža Anušić
Voditelj custom publishing odjela
Tel: +385 (0)1 4444 845