EURACTIV

EURACTIV

    EURACTIV

    Euractiv je središnja platforma za informiranje o politikama Europske unije. Dio je nezavisne paneuropske medijske mreže Euractiv.com specijalizirane za EU tematiku, osnovane 1999. godine s ciljem poticanja diskusije između različitih sudionika, uključujući i predstavnike vlada, poslovne scene te civilnog društva. Vodeći se načelima neovisnog i profesionalnog novinarstva, cilj Euractiva je informirati, educirati i dodatno senzibilizirati hrvatsku javnost o europskim temama.

    POGLEDAJTE VIŠE – EURACTIV 2023.