B2B

B2B

B2B

Tim sastavljen of vrhunskih urednika, novinara, art direktora, grafičkih dizanera i marketinških stručnjaka stvara specijaliziran sadržaj ovisno o temama, koristeći pritom znanje i iskustvo stečeno u raznim projektima, časopisima te prilagođeno različitim platformama. Surađujemo s organizacijama i institucijama te korporacijama kako bismo proizveli kvalitetan, vizualno privlačan i potpuno prilagođen sadržaj. Učinkovito pripovijedanje može potaknuti, sugerirati, educirati, a u konačnici i potaknuti čitatelja na akciju. No sastavljanje svih potrebnih dijelova – od uređivačke strategije do distribucije – organizacijama kojima nedostaje mogućnosti ili određeni skup vještina može biti zahtjevno. Adria Media Zagreb rješava takve probleme. Naš B2B tim djelovat će kao vaša produžena ruka u proizvodnji vaših materijala te sudjelovati u kreiranju sadržaja prema dogovorenoj strategiji i uz veliko iskustvo i profesionalnost našeg tima.