Uvjeti korištenja

Adria Media Zagreb d.o.o. omogućuje Vam korištenje usluga i sadržaja stranice ADRIAMEDIA.HR regulirano ovim uvjetima.

Smatra se da su korisnici stranice ADRIAMEDIA.HR i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domenama ADRIAMEDIA.HR, u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Također Vas upućujemo na našu Policu privatnosti, koja sadržava naše obveze i postupanje prema Vašim osobnim podacima.

PRIHVAĆANJE UVJETA KORIŠTENJA

Adria Media Zagreb d.o.o., iz Zagreba, Radnička cesta 39, vlasnik je ovih internetskih stranica, kojima ujedno i upravlja, a korisnici im pristupaju pod ovim Uvjetima korištenja.

MOLIMO VAS DA PRIJE KORIŠTENJA OVE STRANICE PAŽLJIVO PROČITATE SLJEDEĆE UVJETE KORIŠTENJA. PRISTUPOM NA OVE STRANICE ILI KORIŠTENJEM BILO KOJEG DIJELA NJENOG DIJELA, NJEGOVA SADRŽAJA ILI USLUGE, SUGLASNI STE S OVIM UVJETIMA KORIŠTENJA I OBVEZANI NJIMA. UKOLIKO NISTE SUGLASNI SA SVIM UVJETIMA KORIŠTENJA, NE MOŽETE SE KORISTITI SADRŽAJEM NI USLUGAMA NA OVIM STRANICAMA.

PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA

Adria Media Zagreb d.o.o. zadržava sva prava na to da, sukladno svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida izgled, sadržaj i uvjete korištenja stranice ADRIAMEDIA.HR, kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio stranice ADRIAMEDIA.HR, i to bez obveze prethodne najave.

Ukoliko je promjena takva da se može smatrati suštinskom, Adria Media Zagreb d.o.o. će korisnike o tome obavijestiti objavom na ovim stranicama. Adria Media Zagreb d.o.o. ima diskrecijsko pravo ocijeniti što se smatra suštinskom promjenom, pri čemu će postupati u dobroj vjeri i s pažnjom dobrog gospodarstvenika. Vaša je odgovornost upoznati se s takvim promjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovim stranicama nakon objave suštinskih promjena predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima.

SADRŽAJ I USLUGE

Pod uvjetom da korisnik u potpunosti prihvaća ove uvjete, Adria Media Zagreb d.o.o. omogućuje mu korištenje određenih sadržaja i usluga, detaljnije opisanih na samoj stranici. Usluge i sadržaj uključuju, ali nisu ograničene na, sve usluge i sadržaj koje pruža Adria Media Zagreb d.o.o., kao i ponudu materijala prikazanih, odaslanih ili provedenih na ovim stranicama ili kroz sadržaje i usluge (materijali uključuju, ali nisu ograničeni na: tekst, komentare posjetitelja, poruke, informacije, podatke, grafičke prikaze, novinarske članke, fotografije, slike, ilustracije, softver, audio i videouratke).

Prihvaćanjem ovih uvjeta korisnik se slaže da će sadržaj i usluge stranice ADRIAMEDIA.HR uključivati reklame, obavijesti, poruke administratora i slične poruke nužne za redovito obavještavanje posjetitelja/korisnika stranice i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja stranice ADRIAMEDIA.HR.

Adria Media Zagreb d.o.o. zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojeg sadržaja, usluge i/ili internetskih stranica, u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti. Adria Media Zagreb d.o.o. također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih, bez prethodne najave.

AUTORSKA PRAVA

Sadržaj i usluge na stranici ADRIAMEDIA.HR zaštićeni su autorskim pravima. Ne smiju se reproducirati, distribuirati ni na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez prethodnog izričitog pisanog pristanka Adria Medie Zagreb d.o.o., kao ni na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Adria Medii Zagreb d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani.

Sadržaj i usluge objavljeni na stranici ADRIAMEDIA.HR mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:

  • sadržajima i uslugama korisnik se koristi na vlastitu odgovornost;
  • korisnik se smije koristiti sadržajima i uslugama jedino uz poštivanje autorskih i srodnih prava stranice ADRIAMEDIA.HR i trećih osoba;
  • korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka Adria Medie Zagreb d.o.o.;
  • na korištenim sadržajima i materijalima stranice ADRIAMEDIA.HR, ukoliko priroda stvari to dopušta, mora stajati: “Copyright © 2013. www.adriamedia.hr, Adria Media Zagreb d.o.o., Sva prava pridržana.”
  • na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo i slično;

Svako pregledavanje sadržaja i usluga, preuzimanje datoteka ili bilo kakvo drugo korištenje sadržaja i usluga na stranici ADRIAMEDIA.HR podrazumijeva da korisnik prihvaća ove uvjete.

LINKOVI NA DRUGE INTERNETSKE STRANICE I SADRŽAJI DOBIVENI OD KORISNIKA

Stranica ADRIAMEDIA.HR sadrži i dokumente, podatke, informacije te veze s drugim internetskim stranicama (linkovi) koje su kreirale treće osobe, koji će se, kad god je to moguće, kao takve i označavati. Adria Media Zagreb d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti za sadržaj na internetskim stranicama koji su kreirale treće osobe.

Adria Media Zagreb d.o.o. ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju korisnici te ne može jamčiti točnost, izvor ili kvalitetu takvog sadržaja. Stranica ADRIAMEDIA.HR nije ni na koji način odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja nastale korištenjem stranice ADRIAMEDIA.HR. Adria Media Zagreb d.o.o. zadržava pravo na to da sadržaj koji objavljuju ili razmjenjuju njegovi korisnici upotrebljava u promotivne svrhe.

NAKNADA

Korisnik će sam nadoknaditi štetu i neće za nju držati odgovornima niti će potraživati naknadu od Adria Medie Zagreb d.o.o., njegovih osnivača, klijenata, isporučitelja opreme i zaposlenika, ako je šteta proizašla iz korisnikova pristupa stranici ADRIAMEDIA.HR, njegova korištenja sadržaja i usluga na istom, povrede uvjeta korištenja — od strane korisnika ili treće osobe koja se koristi njegovim korisničkim računom ili povrede prava intelektualnog vlasništva, autorskih i srodnih prava.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Korisnik potvrđuje svoju suglasnost da Adria Media Zagreb d.o.o. nema nadzor niti dužnost poduzeti bilo kakvu radnju, niti se može smatrati odgovornim nad sljedećim čimbenicima, niti ima dužnost poduzeti bilo kakvu radnju i smatrati se odgovornima za sljedeće čimbenike:

  • za to koji se korisnik koristi uslugama i sadržajima stranice ADRIAMEDIA.HR;
  • za učinak koji sadržaj i usluge na stranici ADRIAMEDIA.HR imaju ili bi mogli imati na korisnike;
  • za način na koji korisnici interpretiraju sadržaj i usluge na stranici ADRIAMEDIA.HR;
  • za radnje koje će korisnik poduzeti ili bi mogao poduzeti pod utjecajem sadržaja i usluga dostupnih na stranici ADRIAMEDIA.HR.

ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. NIJE ODGOVORNA KORISNIKU NI TREĆIM OSOBAMA ZA ŠTETU, BILO IMOVINSKU ILI NEIMOVINSKU, POSREDNU ILI KOLATERALNU, KOJA JE POVEZANA S KORIŠTENJEM SADRŽAJA I USLUGA NA STRANICI ADRIAMEDIA.HR ILI PROIZLAZI IZ NJEGA. PRIHVAĆANJE ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. NUŽAN JE PREDUVJET KORIŠTENJA SADRŽAJA I USLUGA STRANICE ADRIAMEDIA.HR.

ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o NE GARANTIRA KORISNICIMA SLJEDEĆE: DA JE SADRŽAJ NA STRANICI ADRIAMEDIA.HR PREZENTIRAN BEZ POGREŠAKA; DA ĆE INTERNETSKE STRANICE I USLUGE STRANICE ADRIAMEDIA.HR FUNKCIONIRATI BEZ POGREŠAKA I PREKIDA; DA ĆE ISTI BITI ODGOVORAN ZA VAŠE POTREBE ILI NAMJERAVANE UPORABE; DA IMPLEMENTACIJA TAKVOG SADRŽAJA NEĆE NARUŠAVATI PATENTE, AUTORSKA PRAVA, ŽIG ILI OSTALA PRAVA TREĆIH.

Isporučitelji treće strane, što uključuje Google, koriste kolačiće da bi prikazivali oglase koji se temelje na korisnikovim prethodnim posjetima vašoj web-lokaciji.

Pomoću DART kolačića Google i njegovi partneri poslužuju oglase korisnicima temeljem njihovih posjeta vašoj web-lokaciji i/ili drugim web-lokacijama na internetu.

Korisnici mogu isključiti korištenje DART kolačića na stranici za isključivanje oglašavanja.

NIŠTAVOST I MJERODAVNO PRAVO

Ukoliko se za neku odredbu iz ovih uvjeta nađe da je ništava ili pobojna, to neće utjecati na primjenu ostalih odredbi iz ovih uvjeta.

Korisnik nije ovlašten dati na korištenje, prenositi ili podlicencirati ove uvjete bez prethodne izričite pisane suglasnosti Adria Medie Zagreb d.o.o.

Adria Media Zagreb d.o.o. ovlašten je dati na korištenje, prenijeti ili licencirati ove uvjete bez ičije daljnje privole.

Na ove uvjete se primjenjuju pozitivni pravni propisi Republike Hrvatske, sukladno kojima su i sastavljeni.

U slučaju spora primjenjuje se mjerodavno pravo Republike Hrvatske.

ADRIAMEDIA.HR – polica privatnosti

Adria Media Zagreb d.o.o. priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje na očuvanje privatnosti i sigurnosti informacija koje putem web stranica ADRIAMEDIA.HR s nama podijelite. Niti jedna privatna informacija neće biti proslijeđena trećim osobama bez Vašeg prethodnog dopuštenja.

Vrlo nam je važno Vaše razumijevanje načina na koji prikupljamo i koristimo Vaše podatke. Ova Polica privatnosti stoga objašnjava našu online informacijsku praksu, prikupljanje i korištenje Vaših podataka te načine na koje možete stupiti s nama u kontakt.

Vaše korištenje stranica ADRIAMEDIA.HR podrazumijeva da ste suglasni s ovom Policom privatnosti.

Definicije

Adria Media Zagreb d.o.o. prikuplja samo one informacije koje su važne za ostvarenje svrhe ovih web-stranica, a to je omogućavanje korisnicima da otkrivaju i međusobno razmjenjuju informacije. ADRIAMEDIA.HR prikupljaju sljedeće tipove podataka.

“Osobni podaci” uključuju Vaše ime, kontakt-informacije, e-mail adresu, URL, broj telefona i ostale Vaše identifikacijske podatke.

“Neidentifikacijski osobni podaci” uključuju podatke o Vašem internetskom poslužitelju, tipu web-preglednika, imenu domene, web-stranicima preko kojih ste do nas došli, web-stranicama koje posjećujete na našoj web-stranici, datum i vrijeme tih zahtjeva te mjesta ulaska i izlaska.

“Podaci o poslovnom kontaktu” uključuju ime, titulu, poslovnu adresu te broj telefona zaposlenika u organizaciji. Podatak o poslovnom kontaktu nije osobni podatak.

Korištenje informacija

Osobne podatke ne prikupljamo samim Vašim posjetom našim web-stranicama, nego tek pri Vašem samostalnom upisu prilikom predaje narudžbe, registracije za primanje newslettera, ispunjavanja ankete ili slanja upita preko formulara/obrasca za kontakt, odnosno upita e-mail porukom.

Prilikom Vaših upita poslanih e-mailom zatražit ćemo Vaše ime ili e-mail adresu te neke demografske podatke. Te informacije koristimo isključivo u svrhu odgovora na Vaše upite te u svrhu boljeg usmjeravanja našeg marketinga.

ADRIAMEDIA.HR garantiraju da će povjerljivo čuvati sve osobne i demografske podatke o svojim članovima i klijentima. Podatke neće prosljeđivati, prodavati, iznajmljivati ni razmjenjivati s trećim osobama bez Vašeg odobrenja.

ADRIAMEDIA.HR se obvezuju na čuvanje podataka o svojim korisnicima, osim u slučaju teškog kršenja pravila stranice ADRIAMEDIA.HR i nezakonitih aktivnosti korisnika.

Cookies

U cilju što kvalitetnije usluge koristimo tzv. cookies kako bismo smanjili vrijeme potrebno za logiranje. Cookie je mali dio informacije poslan s web-servera na Vaše računalo. Koristimo ga kako bismo došli do podataka već pohranjenih u bazama stranice ADRIAMEDIA.HR pa ih stoga ne morate ponovno unositi svaki put kada se logirate.

Cookies ne koristimo zato da bismo pristupili Vašim podacima na serveru — te su nam informacije dostupne samo kada unesete Vaše ime i lozinku. Niti jedna druga tvrtka nema pristup našim cookiesima. Cookies također ne koristimo za praćenje vaših internetske aktivnosti nakon što napustite web-stranice ADRIAMEDIA.HR.

Vaši komentari

Korištenjem web-stranica ADRIAMEDIA.HR ustupate nam pravo pribavljanja i korištenja podataka o Vama na način na koji je to ovdje izneseno. Ukoliko promijenimo neke uvjete u našoj Polici privatnosti, te ćemo promjene objaviti na ovome mjestu kako biste uvijek imali uvid u način na koji koristimo podatke koje ste nam povjerili.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o našoj Polici privatnosti, molimo Vas da nam se javite putem obrasca/formulara za kontakt, odnosno e-mailom.

Izmjene police privatnosti

Bilo kakve izmjene i dopune ove Police privatnosti neće biti važeće ukoliko ih ADRIAMEDIA.HR nisu objavili na ovim web-stranicama. Svaka izmjena koju ADRIAMEDIA.HR objave na ovim web-stranicama odmah postaje važeća, a svako Vaše daljnje korištenje web-stranica ili ponuđenih usluga podrazumijevat će da prihvaćate izmijenjene odredbe.

Napomena

Ove web-stranice mogu sadržati linkove koji vode na druge web-stranice. ADRIAMEDIA.HR nisu odgovorni za sadržaj ni Policu privatnosti tih web-stranica. Ukoliko saznate da te web-stranice vode na treće web-stranice s neprikladnim sadržajem ili nepovoljnom Policom privatnosti, obavijestite nas o tome te ćemo takve linkove otkloniti.

Zahvaljujemo Vam na korištenju web-stranica ADRIAMEDIA.HR.