Branimir Ceboci
Direktor prodaje medijskih rješenja
(print, digital, eventi)
Mob: +385 (0)91 6000 218
Tel: +385 (0)1 4444 843
E-mail: b.ceboci@adriamedia.hr
 
print digital event
Darija Božajić
Voditeljica prodaje medijskih rješenja
Mob: +385 (0)99 313 5555
Tel: +385 (0)1 4444 833
E-mail: d.bozajic@­adriamedia.hr
Matija Vučković
Voditelj prodaje digitalnih medijskih rješenja
Mob: +385 (0)91 6003 677
Tel: +385 (0)1 4444 837
E-mail: m.vuckovic@­adriamedia.hr
Andrea Bolješić
Voditeljica prodaje za evente
Mob: +385 (0)91 6500 713
Tel: +385 (0)1 4444 983
E-mail: a.boljesic@­adriamedia.hr
Jasminka Čorba
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Mob: +385 (0)91 6500 723
Tel: +385 (0)1 4444 978
E-mail: j.corba@­adriamedia.hr
Nikolina Ladišić
Specijalist prodaje digitalnih medijskih rješenja
Mob: +385 (0)91 6000 207
Tel: +385 (0)1 4444 831
E-mail: n.ladisic@­adriamedia.hr
Iva Šego
Voditeljica prodaje za evente
Mob: +385 (0)91 6500 724
Tel: +385 (0)1 4444 985
E-mail: i.sego@­adriamedia.hr
Aleksandra Golubović
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Mob: +385 (0)91 6000 219
Tel: +385 (0)1 4444 832
E-mail: a.golubovic@adriamedia.hr
Martina Družinec
Specijalistica native sadržaja
Mob: +385 (0)91 6500 760
Tel: +385 (0)1 4444 874
E-mail: m.druzinec@adriamedia.hr
Blanka Šimundža Anušić
Voditeljica prodaje za evente
Mob: +385 (0)91 6000 258
Tel: +385 (0)1 4444 985
E-mail: b.simundza@­adriamedia.hr
Danijela Kušen
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Mob: +385 (0)91 6000 217
Tel: +385 (0)1 4444 835
E-mail: d.kusen@­adriamedia.hr
Sanja Lazić
Specijalist prodaje digitalnih medijskih rješenja
Mob: +385 (0)91 6000 250
E-mail: s.lazic@adriamedia.hr
Marina Živković
Voditeljica prodaje za evente
Mob: +385 (0)91 6500 763
Tel: +385 (0)1 4444 993
E-mail: m.zivkovic@­adriamedia.hr
Claudia Poletto
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Mob: +385 (0)91 6500 725
Tel: +385 (0)1 4444 834
E-mail: c.poletto@­adriamedia.hr
  Maja Slatković
Voditeljica prodaje za evente
Mob: +385 (0)99 271 6732
Tel: +385 (0)1 4444 942
E-mail: m.slatkovic@adriamedia.hr
Zrinka Borak-Krmar
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Mob: +385 (0)91 6500 722
Tel: +385 (0)1 4444 838
E-mail: z.borak-krmar@­adriamedia.hr