Kontakti

ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.

Odjel prodaje oglasnog prostora

Oreškovićeva 6H/1
10000 Zagreb
Hrvatska
TEL: +385 (0)1 4444 800
FAX: +385 (0)1 4444 803
Branimir Ceboci 
Direktor prodaje medijskih rješenja (print, digital, eventi)
Tel: +385 (0)1 4444 843
Mob: +385 (0)91 6000 218
E-mail: b.ceboci@adriamedia.hr
Danijela Kušen
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 835
Mob: +385 (0)91 6000 217
E-mail: d.kusen@­adriamedia.hr
Aleksandra Golubović
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 832
Mob: +385 (0)91 6000 219
E-mail: a.golubovic@adriamedia.hr
Jasminka Čorba
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 978
Mob: +385 (0)91 6500 723
E-mail: j.corba@­adriamedia.hr
Sanja Lazić
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 834
E-mail: s.lazic@adriamedia.hr
Zrinka Borak-Krmar
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 838
E-mail: z.borak-krmar@adriamedia.hr