Branimir Ceboci
Direktor prodaje medijskih rješenja
(print, digital, eventi)
Tel: +385 (0)1 4444 843
 
print digital event
Darija Božajić
Voditeljica prodaje medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 833
Matija Vučković
Voditelj prodaje digitalnih medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 837
Andrea Bolješić
Voditeljica prodaje za evente
Tel: +385 (0)1 4444 983
Jasminka Čorba
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 978
Nikolina Ladišić
Specijalist prodaje digitalnih medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 831
Iva Šego
Voditeljica prodaje za evente
Tel: +385 (0)1 4444 985
Aleksandra Golubović
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 832
Martina Družinec
Specijalistica native sadržaja
Tel: +385 (0)1 4444 874
Blanka Šimundža Anušić
Voditeljica prodaje za evente
Tel: +385 (0)1 4444 985
Danijela Kušen
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 835
Sanja Lazić
Specijalist prodaje digitalnih medijskih rješenja
Marina Živković
Voditeljica prodaje za evente
Tel: +385 (0)1 4444 993
Claudia Poletto
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 834
  Maja Slatković
Voditeljica prodaje za evente
Tel: +385 (0)1 4444 942
Zrinka Borak-Krmar
Specijalist prodaje medijskih rješenja
Tel: +385 (0)1 4444 838